125 nya lägenheter på Adolfsberg

Det ska byggas flera nya flerfamiljshus intill Fältarpsvägen. Staden säljer mark till Peab och Skanska som kommer att bygga hyresrätter.

Fyra hus på fyra-sex våningar planeras mellan Södra Hunnetorpsvägen och Fältarpsvägen.Bild: Skiss: Helsingborgs stad

Det är på en kilformad tomt mellan Fältarpsvägen och Södra Hunnetorpsvägen som bostäderna ska byggas. Staden jobbar med en ny detaljplan för marken och skissar på ett förslag som innehåller fyra hus med uppemot 125 lägenheter totalt.

Vägarna intill är starkt trafikerade och lägenheterna kommer behöva anpassas efter det, bland annat med tysta sidor. Korsningen Fältarpsvägen/Södra Hunnetorpsvägen, som i dag har trafikljus, kan på sikt byggas om till en rondell, enligt planförslaget.

I området ligger redan i dag en pizzeria, Pizzeria Roma. Det är möjligt att den kan vara kvar i en ny fastighet, men bensinmacken finns det ingen plats för i bostadsplanerna.

Intill pizzerian och vägen ska det finnas torgyta och parkeringsplatser. Mycket av det ska som ska byggas placeras på redan hårdgjord mark men träd och grönska kommer behövas tas ner. Flyttning av träd, nya ängar och plantering av bärbuskar ska dock balansera det som tas bort.

Det är staden som äger tomten i dag, men den ska delas mitt itu och säljas till Skanska och Peab. Enligt markanvisningsavtalet togs byggrätterna fram för att skapa hyresrätter och åtminstone Skanska har sagt att de ska bygga några sådana.

”När planen är klar är vår ambition att utveckla hyresbostäder på del av fastigheten, men det är fortfarande i ett tidigt skede och vi har inte så mycket mer information i nuläget”, skriver Tomas Adilstam på Skanska i ett mejl till HD.

Staden tror att ungefär 350 personer kommer att flytta till det nya kvarteret.

Området som ska bebyggas ligger vid macken och pizzerian vid Fältarpsvägen. Macken kan inte vara kvar och inte heller byggnaden som pizzerian ligger i..Bild: Sven-Erik Svensson

Området som ska bebyggas ligger vid macken och pizzerian vid Fältarpsvägen.Bild: Sven-Erik Svensson

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!