99-åriga Rosa Johansson fick första vaccindosen i Göteborg

Rosa Johansson bor på Högsbohemmet, ett av de fyra så kallade särskilda boenden som Göteborgs stad i samverkan med Västra Götalandsregionen valt ut för att inleda den första vaccineringsfasen. De övriga där vaccin gavs var Svaleboskogen, Kaverös äng och Gerdas gård.

På söndagsförmiddagen höll staden och regionen en gemensam pressträff för att berätta att utöver Rosa Johansson kommer omkring 400 personer där under dagen får den första av två sprutor i armen.

– Vi är otroligt glada över att få påbörja vaccineringen och förhoppningsvis får vi fler doser de allra närmaste dagarna så att vi kan börja ge vaccin runt om i regionen. Exakt när de kommer vet vi inte, det kan bli redan i kväll eller i morgon, men det har tidigare sagts att leverans nummer två ska bestå av omkring 6.000 doser, sa Ann Söderström, Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör.

Babbs Edberg vid Göteborgs stad under söndagens videosända presskonferens.
Babbs Edberg vid Göteborgs stad under söndagens videosända presskonferens. Foto: Västra Götalandsregionen

Den tillträdande chefen för den nya äldreomsorgsförvaltningen i Göteborg, Babbs Edberg, fyllde på:

– Det känns otroligt skönt att vi äntligen är här, nästan som ett historiskt ögonblick. Samtidigt måste vi påminna oss om att vi fortfarande är i ett allvarligt läge. Nu hänger det på att regionen får leveranser i tid. Det är också ett stort arbete att samordna arbetet inom kommunen. Sjuksköterskor som kan vaccinera råder det som bekant brist på.

Dagen före julafton gick man ut med information till de boende om möjligheten att vaccineras med tillhörande förfrågan om samtycke. Ann Söderström säger att först görs en medicinsk bedömning av personal som har befogenhet att ordinera en spruta, därpå är det ordinarie sjuksköterskor som utför själva vaccineringen.

– Ett fåtal har av olika skäl valt att tacka nej, men majoriteten av de tillfrågade har tackat ja, säger Babbs Edberg.

Här förbereder en sjuksköterska på Högsbohemmet en av de första vaccindoserna mot covid-19.
Här förbereder en sjuksköterska på Högsbohemmet en av de första vaccindoserna mot covid-19. Foto: Göteborgs stad

Om omkring tre veckor får de som under söndagen vaccinerades sin andra dos.

– Vi har bara delat ut hälften i dag och sparar den andra hälften för dos nummer två, säger Ann Söderström.

Omkring 22.000 personer i Västra Götalandsregionen bor på så kallat särskilt boende och står alltså först i kön.

Förutom dessa boenden kommer vaccinering prioriteras för ytterligare tre grupper: de som befinner sig i riskgrupp och som har någon form av kommunal omsorg i hemmet, samt de som har så kallad vuxenkontakt med någon som bor på ett äldreboende eller befinner sig i riskgrupp och som har hemtjänst.

Även de som arbetar inom kommunen vård- och omsorgsverksamhet kommer börja få vaccin mot covid-19 under mellandagarna och framåt.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!