Alla barn skulle gynnas av en “flytande” skola!

https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/stod-de-begavade-och-motverka-segregationen/

Min tanke kommer efter att ha studerat på ett 30-tal olika skolor i Sverige och online internationellt. Kurscertifikat och diplom täcker min ena vägg i den lilla lägenheten i Värmland. Efterstudier jag aldrig fick chans till som barn.

20 år av mitt vuxna liv med egna barn gick till barnens rätt att accepteras individuellt i skolorna med deras särskilda begåvning a’la högre inlärningsförmåga. Det var en kamp utan like och jag försatte min egen karriär. Barnen låg tydligt utanför normen med deras blixtrande intelligens och motpoler som gjorde dem lite annorlunda.

-Hepp, vilket skryt! …kanske du tänker men det var inte bara mina barn som var på det här sättet, det var nästan alla i de förskolor som jag vikarierade på. Jag tänkte tidigt att pedagogiken och läroplanen motverkade varandra, skolor och förskolor uppfostrade små soldater som antingen skulle klara av livet efter eller inte. Det fanns inget och finns inte heller ett mål att alla ska klara skolan och behärska vuxenlivet med adekvata verktyg.

Min äldsta son hoppade matematiken i grundskolan och fick gå på gymnasiet under de lektionerna, min dotter kunde bygga tekniska lösningar inom arkitektur som 6-åring och min yngsta son läste in förskola- till 6:an på en termin i sjuan.

Allt handlade om “rätt lärare” och “rätt lärande”!

Hade jag fått gehör för min egen genialitet och kunnat studera i min egen takt, då hade jag inte behövt plugga olika ämnen i 30 år. Alla är inte som jag, få är lika envisa. De flesta går under strax innan nian eller flyter genom gymnasium på andras meriter.

Hade skolorna istället varit flytande, där kursmålen tillåtit avancemang efter avklarade nivåstudier och icke klarade kursmål lett till längre skolgång, då försvinner stressen och barnen lär sig på riktigt. En flytande skola ökar inte arbetsbördan på lärare heller, då varje lärare vet vilken nivå eleven ligger på.

Skolan bör ge lika möjligheter till alla och inte bara till dem som passar in i mallen skapad av gamla stofiler som jämför mänsklighetens IQ med sin egen. Vissa lär sig långsammare och andra snabbare, vissa är superbegåvade på matematik och andra på franska. Få behärkar att fågelfritt hoppa från ämne till ämne dag för dag och timme efter timme under tidspress på en termin.

Det en elev är stark i kan avklaras betydligt snabbare, kanske på några månader och genom det få mer tid över till svårare ämnen. En flytande skola skulle gynna alla.

Många människor jag känner till skulle med enkelhet kunnat bli ledare och professorer men pg a skolans utformning istället har fått nöja sig med ett lägre yrke eller till och med kriminalitet. Det krävs en form av genius att begå brott. Det skulle ha varit en fördel för samhället att ha styrt dessa briljanta hjärnor rätt istället!

Sen kommer alkoholen som bryter ner och fördummar, mättar och dödar tid. Slöseri med liv och bortkastad potentiell utveckling för mänskligheten. Det jag alltid avskytt med skolan är känslan av psykologisk doktrin som begränsar lärandet till instutionerad uppfostran.

Det finns inget logiskt som hindrar skolan från att bli flytande med ämnesstudent framför avklarade årsklasser “gå gärna första klass i 20 år”, det handlar mer om förmågan att tänka utanför boxen och kanske är de som skriver styrdokumenten för skolan just de som rundade pluggets fyrkantiga hörn utan problem?

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!