Är du svartlistad i Sverige utan att veta om det?

Många upplever att de med flit nekas sjukvård, försörjningsstöd och har blivit väldigt illa behandlade på Arbetsförmedlingen. Här kommer en lista över organisationer och företag som ser till att du begränsas från lika rättigheter!

Stämning mot bankerna för förande av olovligt register –

Datainspektionen granskar olagligt finansregister – Aftonbladet
Brev till Europaparlamentet om otillåtet dataregister – Mats Lönnerblad
Bankerna har hemliga register över företag och sina kunder – Mats Lönnerblad
Bankerna använder otillåtet register– Mats Lönnerblad
Otillåtet register från Nordbanken
Nordbanken! Hur kunde detta ske? – Thorsten Sennton
Polisanmälan mot Nordbanken för olagligt register – Bankrättsföreningen
Nordbanken förtalar sina kunder – Mats Lönnerblad
Vilka står på Säpos nya hemliga lista ? – Anders Carlsson
Se till att Säpo följer lagen – Maj Wechselmann
Svartlistning kan stoppa lån – Joel Dalberg
Bankerna pekar ut oskyldiga – Mats Lönnerblad pch Erik Aronsson
Nordbankens eget SÄPO-register – Jan Gillberg
Nordbankens svarta lista – “Dödslistan” – Lars Traneflykt
Svenska Bankföreningen – Hör inget, ser inget och säger inget – Brf Styrelse
Oskyldiga pekas ut i bankernas förtalsregister – Mats Lönnerblad
Förtalscitat ur Nordeas “Svarta Lista “ – Brf Styrelse
Stämning mot Nordbanken för förande av olovligt register – “Svarta Listan” 
Muntlig förberedelse i Mål nr T 9569-01
Yttrande från kärande i Mål nr T 9569-01
Yttrande från kärande den 27 september 2002 i Mål nr T 9569-01
Protokoll om beslut om editionsförhör  i  Mål nr T 9569-01, – 2002-12-11
Stoppa bankernas olagliga register, – Mats Lönnerblad
Brev från bankrättsföreningen till Justitieministern,

“Går ni till tidningarna blir ni svartlistade i hela vårdbranschen” https://www.hd.se/2014-08-02/gar-ni-till-tidningarna-blir-ni-svartlistade-i-hela-vardbranschen

Göteborgs kommunala bostadsbolag registrerat känsliga uppgifter om hyresgästerna. Det har bland annat handlat om etnicitet, sjukdomar och missbruk. Det har också förekommit ren svartlistning av människor. https://sverigesradio.se/artikel/5795858

Vittnen berättar: “Skellefteå kommun har en svart lista för sina anställda” https://www.folkbladet.nu/2020-04-26/vittnen-berattar-skelleftea-kommun-har-en-svart-lista-for-sina-anstallda

De tusentals människor som MKB stämplar som “förmodligen psyksjuk”, “oförskämd”, “bosnisk Z” eller “inget att ha” vägras bostad inom MKB – utan att få veta varför. https://www.sydsvenskan.se/2005-01-20/tusentals-ar-svartlistade-av-mkbs-underrattelsetjanst

Bostadsbolag svartlistar hyresgäster https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8wJ3eA/bostadsbolag-svartlistar-hyresgaster

Politikerna förde svart lista över tjänstemän som skulle bort https://sverigesradio.se/artikel/7452734

Listor över ”lättlurade” säljs bland kriminella https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/listor-over-lattlurade-saljs-bland-kriminella

Svartlistade företag får räkmacka istället

Tidigare svartlistad värd får förtur för höghusbygge: “Kommunen borde skämmas” https://www.hemhyra.se/nyheter/svartlistad-vard-far-fortur-for-hoghusbygge-kommunen-borde-skammas/

Svartlistat företag anlitas av svenska myndigheter https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-svartlistat-foretag-anlitas-av-svenska-myndigheter

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!