Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021

Ur innehållet

Året som gått har starkt präglats av pandemin – i allt från vår egen vardag, liv och hälsa till välfärdssystemen, näringslivet och samhällsekonomin har påverkats på olika sätt. Samtidigt var arbetsmarknaden redan sedan tidigare i kraftig förändring och arbetsmarknadspolitiken under omläggning.

Flera lösningar behövs för att möta den kraftigt stigande arbetslösheten. Samtidigt finns det redan i dag många sektorer som har svårt att klara sin kompetensförsörjning och jobb står lediga. Vilka åtgärder kommer att behövas för att hantera efterverkningarna av Corona? Går det att dra erfarenheter från tidigare lågkonjunkturer eller är vi på väg in i något annat? Hur kan statens, kommunernas och regionernas roller utvecklas inom arbetsmarknadspolitiken framöver? Detta och många fler frågor kommer att beröras.

Mer information om programmet samt anmälan till Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021 (nytt fönster)

Medverkande

Bland de medverkande som ger perspektiv på frågorna finns arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), SKR:s ordförande Anders Knape (M), Svenskt Näringslivs chefsekonom Bettina Kashefi och flera företrädare för kommuner och regioner. Dessutom kommer Christina Stielli, författare, föreläsare och organisationsutvecklare att ge en inspirerande föreläsning som handlar om motivation och arbetsglädje under en pandemi.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!