Årshjulet – om taxearbete för kommunala miljökontor

Temat för konferensen är att belysa vilka viktiga hållpunkter som finns under året och särskilt fokusera på förankring med politiken och samarbetet med ekonomerna. Hur ska kontakten med förtroendevalda och ekonomer se ut kring taxorna? Vilka misstag är vanliga att göra och hur kan vi få till ett bra samarbete? Var med och lyssna till SKR:s experter och representanter från kommuner som delar med sig av sina erfarenheter.

Välkomna!

Detaljerat program kommer inom kort.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!