Associativ konceptkonst ”lånad” av isländska älvor

Den konceptuella konsten är svårdefinierad. Den kan se ut lite hur som helst och handla om lite vad som helst. Där finns också ett motsägelsefullt drag. För även om konstriktningen, med Sol LeWitts ord från 1967, bygger på att ”the idea or concept is the most important aspect of the work” blir konsten alltid fysiskt manifesterad och estetiskt gestaltad. Det är ju inga tomma utställningsrum som möter betraktaren.

Islänningen Hreinn Fri∂finnsson, 77, är sedan många år boende och verksam i Amsterdam. Som konceptkonstnär har han varit med redan från starten. Mot slutet av 60-talet vitaliserade han och kompisarna i den löst sammanhållna gruppen SÚM den isländska kulturen med en konst inspirerad av dadaism, fluxus och popkonst.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!