Återhämtning – hur kan verksamhetschefer/HR-experter skapa förutsättningar?

Efter ett helt år med covid-19-pandemin är det många chefer och medarbetare i kommuner och regioner som behöver välförtjänt återhämtning. Det gäller även de som arbetat närmast de som blivit sjuka men även personal inom skola, förskola, socialtjänst och omsorg. Men hur ska medarbetarna få till en bra återhämtning?

Preliminärt program

Välkomna och introduktion

Ing-Marie Wieselgren, SKR

Forskare berättar om återhämtning utifrån sin forskning

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

Anna Dahlgren PhD Karolinska institutet som bland annat leder flera pågående forskningsprojekt om återhämtning på arbetsplatsen kopplat till covid-19

Lina Ejlertsson Lunds universitet doktorand och forskare inom återhämtning och arbetsmedicin. Fler namn kan tillkomma

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor

PAUS

Exempel på verktyg och stöd för HR-experter och verksamhetschefer

SKR, Suntarbetsliv

Goda exempel från kommuner och regioner

Möjlighet till samtal i mindre grupper för de som önskar

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!