Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, tillfälle 1

Utbildningens innehåll

Under utbildningen ges stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra.

Områden som berörs är bland annat förstå nuläge, fokusering på ”rätt” saker, förstå system och behov samt förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring. Vi går igenom behovsanalys, intressentanalys, tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik mm.

Utbildningstillfällen

Utbildningen består av ett förberedande möte, förberedelsematerial för självstudier som du går igenom själv innan utbildningsdagarna, två utbildningsdagar och ett eftermöte. Beräkna 1/2 till 1 dag till självstudier av förberedelsematerialet. Alla möten sker digitalt via Zoom.

Förmöte

9 mars klockan 15.00-16.00

Seminarier

25 mars klockan 10.00 -16.00
26 mars klockan 09.00-14.30

Eftermöte

22 april klockan 15.00-16.00

Bekräftelse om plats på utbildningen och inbjudan till Samarbetsrum där förberedelsematerial finns, skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag. Fakturering sker efter utbildningsdagarna.

Annat tillfälle

Utbildningen ges även vid ett senare tillfälle under våren.

Utbildningstillfälle 2, startar 19 april

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!