Avfallet i Röfors kan bli kvar och räknas inte som miljöfarligt ”Ingen har ansvar”

Konkursbouppteckningen visar att Miljöåtervinning i Röfors, som tidigare hette Laxå bruks miljöåtervinning (LBM) är skyldigt nästan exakt sex miljoner kronor till sin största kund, NM Trading och transport i Tullinge.

– Miljöåtervinning i Röfors hade köpt maskiner från NMT på avbetalning, och där finns en skuld kvar, säger Robert Asplund, konkursförvaltare.

Cirka 10 000 ton osorterade rivningsmassor från företaget NMT finns i Röfors efter en konkurs. De är inte farliga för miljön anser Sydnärkes miljöförvaltning och konkursförvaltaren. Foto: Privat

Vid en konkursauktion vid Laxå bruk den 18 november fanns sju olika fordon till försäljning, en snökanon, en kompressor, två vindsiktar, en komprimator, ett transportband och en grovsorterare. Fyra av dem såldes enligt auktionsbolagets hemsida. Men endast en av dessa maskiner, en grovsorterare, finns redovisade i konkursbouppteckningen. Den såldes dock inte vid auktionen. De andra maskinerna redovisas inte.

Enligt Sydnärkes miljöförvaltning och kokursförvaltare Robert Asplund är de 10 000 ton osorterade rivningsmassor som lämnats efter företaget Laxå bruks miljöåtervinning (eller Miljöåtervinning i Röfors som företaget bytte namn till, inte miljöfarligt avfall. Ingen är därför ansvarig för materialet. Foto: Privat

Varför redovisas inte de?

– NMT hade köpt maskinerna på avbetalning och det var nog så att de var leasade. Sedan hade de sålt dem vidare trots att de inte ägde dem. Det finns en tvist med ett finansbolag om äganderätten, säger Robert Asplund.

Advokat Robert Asplund, konkursförvaltare för företaget Miljöåtervinning i Röfors konkurs.

I bouppteckningen står också att de 10 000 ton avfall som ligger kvar i Röfors härrör från NM Trading och transport. Därför anses NM Trading och Transport ha en skuld Miljöåtervinning i Röfors för utebliven bortforsling och sanering. Det räknas som ”kvittningsgill motfordring”.

En av de maskiner som såldes på konkursauktionen vid Miljöåtervinning i Röfors var en kompressor. Det visade sig dock pågå en tvist om den eftersom den såldes fast den var leasad. Foto: skärmdump från auktionen 18 november

– Laxå bruks miljlöåtervinningss tjänst har bestått i att bearbeta NMT:s osorterade avfall och ta betalt per kilo. Nu när båda företagen är i konkurs kan ingen utföra tjänsten eller ta bort massorna, säger Robert Asplund.

Någon siffra på hur mycket LBM fått betalt för bearbetningen eller någon faktura för kostnaden för det som bearbetats sedan verksamheten startade 2019 finns inte och kommer inte att skickas, säger Robert Asplund. Vid edgångssammanträdet den 18 december efter konkursen saknades även bokföring från företagets verksamhet, men skulle enligt bolagets tidigare styrelseordförande Hareton Akob ”överlämnas omgående”.

Enligt Robert Asplund är ingen ansvarig för avfallet längre.

– Inget av konkursboen har resurser att ta hand om det materialet som finns där. Det kommer att kosta mångmiljonbelopp att ta hand om det.

Är det miljöfarligt avfall?

– Nej. Det är ingenting som är miljöfarligt enligt de mätningar som utfördes av oberoende konsulter innan konkursen.

Vilken relation har ni till kommunen?

– Vi har en dialog med miljöförvaltningen, som har tillsyn över den här verksamheten.

Vem är ansvarig för avfallet nu?

– Ansvarskedjan tar slut i och med det här konkursboet. Många har lite svårt att ta till sig det. Vi är kanske lite vana med att allting är så ordnat och att det är någon som städar upp, men ibland hamnar det i knät på dem som har ett intresse att ta hand om det. I det här fallet blir det väl kommunen, om de tycker det är värt att ta hand om den här fastigheten. Men det finns ingen skyldighet att kommunen eller det allmänna sanerar på något sätt, eftersom det inte är miljöfarligt avfall.

Annars blir det liggande?`

– Ja, säger Robert Asplund.

Det finns inget starkare skydd för samhället mot såna deponier?

– Nej, det gör det inte.

Båda bolagen i konkurs ingick i koncernerna Fratrum och NMT Think Pink, som båda har stora tillgångar. Men man kan inte kräva något av dem alltså?

– Nej, det finns inget ansvar. Det är så med alla aktiebolag. Det är själva vitsen med aktiebolag om man ska vara lite krass, det är egna juridiska personer och de ansvarar för sina skulder, och äger sina tillgångar. Skyddet till fordringsägarna är aktiekapitalet säger Robert Asplund.

Kvar i Röfors finns nu tio tusen ton rivningsavfall från Stockholm, som ingen har ansvar för.

NA har varit i kontakt med Lars Viitanen vid Sydnärkes miljöförvaltning, och deras mätning visar att högarna i Röfors innehåller 10 000 ton osorterat byggavfall och olika fraktioner från sorteringen. Miljöförvaltningen menar att det är konkursboet som bär ansvaret för högarna.

– Krav kommer ställas på konkursboet. Vi kommer gå vidare med handläggningen men har ännu inte bestämt hur det ska ske, skriver han i ett e-postmeddelande till NA.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!