Avvikelser och Lex Sarah i verksamhetsutvecklingen

Om sändningen

Sändningen kan även ses i efterhand till och med den 1 augusti 2021. Länken kan delas inom arbetsgruppen, men inte spridas externt. Vid senare anmälan, kontakta malin.lodenberg@skr.se

Innehåll

Det känns givetvis som ett misslyckande när brister uppdagas, men hur vänder vi tanken från att synliggjorda brister är av ondo till att de när de är synliggjorda istället kan vara en viktig drivkraft till förbättring? Hur kommer vi bort från den olustiga verkligheten att det kanske är en nära kollega som anmäls? Hur kan kommunen hantera media och öppenhet gentemot sekretess? Hur ser situationen ut idag? Vad behöver göras? Vilket stöd behöver kommunerna i det fortsatta utvecklingsarbetet?

Program

10.00-10.20

Välkomna och introduktion till dagen

Anna Thomsson och Ulrika Lifvakt, båda handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inleder dagen.

10.20-10.55

Socialstyrelsens arbete med avvikelser

Hur ser Socialstyrelsen på arbetet med avvikelser?
Johan Hansson, utredare och Sayran Khayati, jurist Socialstyrelsen.

10.55-11.05

Paus

11.05-11.35

Vad framkommer i tillsyn och hur arbetar IVO med lärande tillsyn?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en viktig roll i tillsynsarbetet. Lennart Wennberg, nationell samordnare för funktionshinderfrågor berättar om myndighetens roll, målsättning och hur arbetet kan utvecklas mer mot lärande och grund för utveckling.

11.35-11.55

Kommunexempel: Hur arbetar vi och vad har varit framgångsrikt?

Ola Nordqvist, verksamhetsutvecklare och Sejla Salkic, kvalitetschef från Trosa kommun berättar.

11.55-13.00

Lunch

13.00-14.00

Kommunexempel: Hur arbetar vi och vad har varit framgångsrikt?

Tre kommuner av olika storlek reflekterar kring hur de arbetar med avvikelsehantering. Julian Garcia och Sara Lundblad, båda verksamhetsutvecklare från Stockholm berättar om hur de arbetar med avvikelser som en del av verksamhetsuppföljning i Stockholm. Även Cecilia Ring-Moberg, verksamhetschef från Arboga och Annika Friberg från Uppsala berättar om hur de arbetar med avvikelser i sina respektive verksamheter.

14.00-14.10

Paus

14.10-14.30

Media – relation och funktion

Helene Lindstrand, presschef SKR

14.30-14.55

Panelsamtal

Samtal om vad som kan och behövs göras på nationell nivå med Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR, Lennart Wennberg, nationell samordnare för funktionshinderfrågor och Magnus Wallinder, sektionschef på Socialstyrelsen.

14.55-15.00

Avslut

Ulrika Lifvakt och Anna Thomsson, båda handläggare på SKR, avrundar dagen.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!