Beslutet om kisspauser på Pågatågen upphävs

Kammarrätten upphäver beslutet som gav personalen på Pågatågen rätt till schemalagda kisspauser. Det finns inte juridiskt stöd för Arbetsmiljöverkets krav, enligt kammarrätten. Lär hela artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!