Bjärredsborna sämst på att anmäla brott

Drygt tre anmälda brott om dagen. Det visar en tidig analys av statistiken för antalet brott som anmälts under 2020. Det är en liten minskning jämfört med i fjor.

Kommunpolis Håkan Persson.Bild: Mats Amnell

Mellan 1 januari och 10 december anmäldes 1 188 brott i kommunen. Det är en femprocentig minskning jämfört med samma period 2019. Om det beror på att brottsligheten faktiskt minskat är svårt att säga.

Trygghetsmätningen för lokalpolisområdet tyder på att anmälningsgraden, alltså benägenheten att anmäla brott, gått ner i Lomma kommun – vilket är ett stort aber för polisen. I fjor svarade 40 procent av de tillfrågade i enkäten att de anmäler alla brott de utsätts för, i år är siffran 36 procent. De senaste fem åren har siffran pendlat mellan 31 och 48 procent.

– Anmälningsgraden är för låg. Om folk inte anmäler så vet vi inte om att problemet existerar och då kan vi inte jobba med det, säger Håkan Persson som är kommunpolis i Lomma.

Bjärred har lägre anmälningsgrad än Lomma. Framförallt är det ringare brott, såsom cykelstölder och skadegörelse, som inte polisanmäls. Det är viktigt att även dessa brott blir kända hos polisen, menar Håkan Persson.

– Det är ett sätt att styra resurser till de områden som är aktuella. Om vi märker att det förekommer mycket cykelstölder i ett område, då ökar vårt intresse att göra kontroller där och då kan vi förebygga fler stölder, säger han.

När det kommer till cykelstölder finns ”garanterat” ett stort mörkertal, menar kommunpolisen. Han betonar att fler kommuninvånare troligtvis skulle tjäna på att anmäla den typen av brott.

– Vi får ju in hittecyklar som vi tror är stöld. Om man inte gör en anmälan eller har märkt sin cykel med ett stöldmärke, så kan man inte få tillbaka den.

I siffran 1 188 anmälda brott ingår inte trafikbrotten.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!