Bussförare döms för vållande till annans död

Olyckan inträffade en tidig kväll i december 2017 och fotgängaren, en äldre man, avled dagen efter att han blivit påkörd av bussen. Tingsrätten friade föraren 2019 med argumentet att det inte kunde bevisas att han handlat så oaktsamt som krävs för att kunna dömas för vållande till annans död.

Svea hovrätt konstaterar emellertid att föraren vände sig mot en passagerare och därför inte hade uppmärksamheten riktad framåt. Rätten stödjer sig mot material från övervakningsfilmer i sin bedömning. Föraren brast därmed i aktsamhet och orsakade fotgängarens död. Bussens hastighet vid olyckstillfället var ungefär 35 kilometer i timmen.

Föraren döms till vilkorlig dom och böter.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!