Category Archives: Digitalt

Skyddsombudsrätt – det grundläggande regelverket kring skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet – Save the date

Mer information och anmälningslänk publiceras den 8 april 2021 kl. 09.00.

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskap om reglerna kring skyddsombudens roll samt hur chefer och skyddsombud kan samverka i arbetsmiljöarbetet. Exempel på frågor som behandlas är arbetsgivarens samverkan med skyddsombud, val av skyddsombud, hänvändelserätt samt arbetsplatsens indelning i skyddsområden.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Grundkurs pension

Innehåll Kursen genomförs främst i föreläsningsform, med möjlighet att ställa frågor i chatt. Kursen är på en grundläggande nivå, inga förkunskaper krävs. Vi går igenom pensioners olika beståndsdelar, med särskilt fokus på den kollektivavtalade kommunala tjänstepensionen den allmänna pensionen, tjänstepensionen och dess val pension i det förlängda arbetslivet pension till förtroendevalda. Vi tar också upp… Continue Reading

Digitalt frukostmöte om utvecklings-program för fullföljd utbildning

Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning Utvecklingsprogrammet riktar sig till kommuner som vill göra en medveten och strategisk satsning för att förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier. Programmet är en del av SKR:s projekt Fullföljd utbildning som finansieras av Europeiska socialfonden. Uppstart sker med nya… Continue Reading

error: Content is protected !!