Category Archives: Seminariet erbjuds via den digitala plattformen Zoom.

Seminarium om aktuella rättsfall av betydelse för miljönämndernas tillsyn och taxor

Innehåll

Mark- och miljööverdomstolen meddelar årligen ett stort antal avgöranden som har betydelse för miljö- och hälsoskyddsnämndernas tillsyn och dess taxor.

Under 2020 har det bland annat meddelats avgöranden av intresse för vem som är att anse som adressat inom kommunal verksamhet, vilka krav som är rimliga vid buller från en idrottsplats respektive hantering av förorenade massor samt vilka krav som kan ställas på skolgården vid utvidgning av skola och fritidshem. Mark- och miljööverdomstolen har även meddelat domar i några viktiga vitesfrågor och några mål som har betydelse för avgiftsuttag.

Det kan vara en utmaning att hålla sig uppdaterad om avgöranden av relevans inom miljönämndens område. Under ett halvdagsseminarium tar SKR:s förbundsjurist Anna Marcuson upp det senaste halvårets mest intressanta avgöranden för miljönämndernas tillsyn och taxor. Fokus är på avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen inom miljöbalkens område, med undantag för strandskyddsfrågor som inte tas upp i detta sammanhang.

Även några avgöranden som meddelas av förvaltningsdomstolar, t.ex. avseende vite, tas upp.

Medverkande

Förbundsjurist Anna Marcusson, avdelningen för juridik, SKR.

Praktisk information

För att delta i seminariet kan du antingen delta genom din webbläsare. Då klistrar du in länken direkt i webbläsaren (använd helst Chrome, Firefox eller Edge). Eller ladda ned Zoom-klienten på förhand, innan seminariet.

Du behöver en enhet (dator, läsplatta) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Tillgång till kamera och mikrofon är att föredra.

Varför tar SKR betalt av medlemmar för sina arrangemang

SKR är en medlemsorganisation och alla kommuner och regioner är medlemmar. Medlemmarna betalar medlemsavgifter, men SKR:s verksamhet är inte helt avgiftsfinansierad. Finansiering av vissa delar av verksamheten bygger på att t.ex. kurser och seminarier avgiftsfinansieras i enskilda fall.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

error: Content is protected !!