Category Archives: Sverige& Världen

Agenda för arbete, del 6

Sveriges Kommuner och Regioner

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Kommunal juridiks temadagar

Innehåll Välkommen till SKR:s juridiska avdelnings årliga temadagar. Liksom förra året kommer temadagen den 19 maj, mot bakgrund av spridning av covid 19, att erbjudas som webbsänd kurs i lite förkortad form. Under dagen informerar vi om och diskuterar det som är aktuellt i form av ny lagstiftning och praxisutveckling. Som vanligt kommer många förbundsjurister… Continue Reading

Arbeta med resultaten från Graviditetsenkäten

Om utbildningen Som ett stöd i det fortsatta arbetet med Graviditetsenkäten erbjuder SKR en utbildning i att leda utvecklingsarbete. Utbildningen vänder sig till personer i regionen som har i uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten kopplade till Graviditetsenkäten. Under utbildningen får du stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och… Continue Reading

Fördjupande seminarium om dödsboanmälan och gravsättning

Innehåll Under halvdagen sker en genomgång av rättslig reglering, praktiska exempel, vanliga och ovanliga situationer och förslag på praktiskt tillvägagångsätt, metoder och lösningar ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete. Vårt seminarium kommer delvis att byggas upp kring de frågor som vi välkomnar att skicka in på förhand. Detta görs i samband med anmälan… Continue Reading

Vägen tillbaka – vad gör vi efter pandemin för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen?

Covid-19 har satt stora spår i arbetslivet. Ingen vet hur situationen kan bli efter pandemin. Utifrån tidigare kriser och pandemier samt lärdomar från det senaste året är det tydligt att det finns vissa frågor som kan vara viktiga att reflektera och fundera över. Hur tar vi tillvara på de goda erfarenheterna? Hur kommer vi ihåg… Continue Reading

Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vård –utbildningstillfälle 2

Utbildningen genomförs digitalt och under följande dagar och tider: Del 2:1 – 5 maj kl.13.00 – 16.00 Del 2: 2 – 19 maj kl.13.00 – 16.00 Antal deltagare är maximerat till 10 personer per utbildningstillfälle, så först till kvarn gäller.Bekräftelse på antagning skickas till deltagaren och dennes chef. Mer information och länk skickas ut till… Continue Reading

Skyddsombudsrätt – det grundläggande regelverket kring skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet – Save the date

Mer information och anmälningslänk publiceras den 8 april 2021 kl. 09.00. Innehåll Kursen syftar till att ge kunskap om reglerna kring skyddsombudens roll samt hur chefer och skyddsombud kan samverka i arbetsmiljöarbetet. Exempel på frågor som behandlas är arbetsgivarens samverkan med skyddsombud, val av skyddsombud, hänvändelserätt samt arbetsplatsens indelning i skyddsområden. Läs artikeln här! Läs… Continue Reading

Agenda för arbete, del 5

Sveriges Kommuner och Regioner SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Läs artikeln här! Läs artikeln här! Continue Reading

Revisionskonferens, webbseminarium

Programinnehåll Vi sänder konferensen live från SKR:s lokaler. Möjlighet till frågor i chat finns under hela sändningen. Del 1 Inledning Hur har revisionen påverkats av Corona-pandemin? Hur kan vi tänka framgent kring arbetssätt, granskning och ansvarsutkrävande? Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR Del 2 Kommunikation och dialog Revisionens kommunikation – hur kommunicerar revisionen via hemsidan,… Continue Reading

Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, tillfälle 2

Utbildningens innehåll Under utbildningen ges stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra. Områden som berörs är bland annat förstå nuläge, fokusering på ”rätt” saker, förstå system och behov samt förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring. Vi går igenom… Continue Reading

error: Content is protected !!