Category Archives: Sverige& Världen

Rutinmässigt bombande och dödande

console.debug(‘TRINITY_WP’, ‘Skip player from rendering’, ‘is single: , is main loop: 1, is main query: 1’);console.debug(‘TRINITY_WP’, ‘trinity_content_filter’);

Uppdaterat för 9 minuter sedan av NYBBLE NYTT

Politiker får inte beblanda sig i väljarnas privata problem!

När 20 000 barnfamiljers vädjan till bostadsministrar och partiledare då maten inte räcker till eller vräkning står för dörren, då skickas ett brev tillbaka “vi beklagar situationen och förstår att det känns jobbigt, men fröken/herr ansvarig politiker får inte hjälpa enskilda ur samhället. Rösta på oss så att vi kan göra förbättringar för din framtid”!

Det är ett privat problem att jobb saknas, att folk blir vräkta, att alla inte har råd med basvaror för ett normalt leverne, lika mycket som det är ett privat problem med bomber och allt dödande. Men det är också i allra högsta grad ett växande samhällsproblem som inte alls hade varit så stort, om varje människas rätt till ett värdigt liv, hade tillvaratagits av våra politiker från början.

Idag flashar en artikel förbi varje morgon om en ny skjutning, ett nytt mord, en ny bomb. Vi rynkar på ögonen, får en klump i magen och skrollar vidare till en annons för mirakelmedel eller casinomiljoner.

Antalet dödade det senaste året kan fylla en egen kyrkogård, men så länge som det händer enskilda incidenter, så är det bara ett privat problem, -vi vet att det gör ont och vi beklagar, men det är SD:s fel!

Under alla år som SD inte har suttit i makten, har de inte byggt upp landet till den stat av kriminalitet i Europa som vi ser idag. De har inte suttit i makten någon gång, så det är inte deras fel. Felet handlar om att inte lyssna på och hjälpa enskilda som alla tillsammans bildar samhället och detta gäller precis alla partier.

Om det är 20 000 vräkta barnfamiljer vet jag inte eftersom kommunerna har rätt idag att dölja vad som egentligen händer. Det är lätt att misströsta när politiker inte hjälper enskilda, när de inte tar människors klagan på allvar och i något led alltid skyller på någon annan, för att slippa göra rätt för sig. Istället basuneras alla andra länders tragedier ut i högtalare. Det är kommunistlandet Kina, det är den tragiska incidenten i Norge, det är de dumma Ryssarna, det är alltid någon annan.

När kommer nyheterna som säger, “politikerna har sett den stigande fattigdomen och bostadslösheten och nu kommer äntligen medborgarlönen” eller “familjer och enskilda har nu rätt att byta bostadsområde för att undvika kriminalitet” eller “alla med inkomst under 20 000kr får nu rätt att åka kommunalt gratis”?

Istället fortsätter rubrikerna om fler indragningar, mer pengar till bankerna, vad Trump sysslar med, hur rika och berömda äter glass på playan långt från virus och dödskjutningar. Jag har svårt att tro, att min åsikt är unik, enskild och bara mitt problem!

Läs artikeln här!

Agenda för arbete, del 6

Sveriges Kommuner och Regioner SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Läs artikeln här! Läs artikeln här! Continue Reading

Kommunal juridiks temadagar

Innehåll Välkommen till SKR:s juridiska avdelnings årliga temadagar. Liksom förra året kommer temadagen den 19 maj, mot bakgrund av spridning av covid 19, att erbjudas som webbsänd kurs i lite förkortad form. Under dagen informerar vi om och diskuterar det som är aktuellt i form av ny lagstiftning och praxisutveckling. Som vanligt kommer många förbundsjurister… Continue Reading

Arbeta med resultaten från Graviditetsenkäten

Om utbildningen Som ett stöd i det fortsatta arbetet med Graviditetsenkäten erbjuder SKR en utbildning i att leda utvecklingsarbete. Utbildningen vänder sig till personer i regionen som har i uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten kopplade till Graviditetsenkäten. Under utbildningen får du stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och… Continue Reading

Fördjupande seminarium om dödsboanmälan och gravsättning

Innehåll Under halvdagen sker en genomgång av rättslig reglering, praktiska exempel, vanliga och ovanliga situationer och förslag på praktiskt tillvägagångsätt, metoder och lösningar ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete. Vårt seminarium kommer delvis att byggas upp kring de frågor som vi välkomnar att skicka in på förhand. Detta görs i samband med anmälan… Continue Reading

Vägen tillbaka – vad gör vi efter pandemin för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen?

Covid-19 har satt stora spår i arbetslivet. Ingen vet hur situationen kan bli efter pandemin. Utifrån tidigare kriser och pandemier samt lärdomar från det senaste året är det tydligt att det finns vissa frågor som kan vara viktiga att reflektera och fundera över. Hur tar vi tillvara på de goda erfarenheterna? Hur kommer vi ihåg… Continue Reading

Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vård –utbildningstillfälle 2

Utbildningen genomförs digitalt och under följande dagar och tider: Del 2:1 – 5 maj kl.13.00 – 16.00 Del 2: 2 – 19 maj kl.13.00 – 16.00 Antal deltagare är maximerat till 10 personer per utbildningstillfälle, så först till kvarn gäller.Bekräftelse på antagning skickas till deltagaren och dennes chef. Mer information och länk skickas ut till… Continue Reading

Skyddsombudsrätt – det grundläggande regelverket kring skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet – Save the date

Mer information och anmälningslänk publiceras den 8 april 2021 kl. 09.00. Innehåll Kursen syftar till att ge kunskap om reglerna kring skyddsombudens roll samt hur chefer och skyddsombud kan samverka i arbetsmiljöarbetet. Exempel på frågor som behandlas är arbetsgivarens samverkan med skyddsombud, val av skyddsombud, hänvändelserätt samt arbetsplatsens indelning i skyddsområden. Läs artikeln här! Läs… Continue Reading

Agenda för arbete, del 5

Sveriges Kommuner och Regioner SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Läs artikeln här! Läs artikeln här! Continue Reading

Revisionskonferens, webbseminarium

Programinnehåll Vi sänder konferensen live från SKR:s lokaler. Möjlighet till frågor i chat finns under hela sändningen. Del 1 Inledning Hur har revisionen påverkats av Corona-pandemin? Hur kan vi tänka framgent kring arbetssätt, granskning och ansvarsutkrävande? Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR Del 2 Kommunikation och dialog Revisionens kommunikation – hur kommunicerar revisionen via hemsidan,… Continue Reading

error: Content is protected !!