Category Archives: Webbsänds via Zoom

Uppstartsmöten för brukarundersökningar inom socialtjänsten 2021

Tre brukarundersökningar 2021

I år genomförs det tre undersökningar. Observera de olika tiderna för respektive undersökning!

  • Funktionshinderområdet (utförare av boenden och boendestöd, daglig verksamhet och sysselsättning samt personlig assistans)
  • Individ- och familjeomsorg (omfattar myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård)
  • Placerade barn och unga (jour- och familjehem, stödboende och HVB). Det är första året för en reguljär undersökning inom detta område, där en pilot genomfördes 2020. Den är en omarbetning av den tidigare undersökningen om ensamkommande ungas boendesituation, och riktar sig nu till alla unga placerade i dygnsvård.

Innehåll

På mötena kommer vi tillsammans att prata om förberedelser och genomförande för undersökningarna, som äger rum under perioden 1 september till 31 oktober. Ni får veta mer om själva undersökningstjänsten och vad ni själva behöver göra inför, under och efter undersökningarna. Det kommer att finnas utrymme för era frågor under mötet.

Undersökning funktionshinderområdet

Datum och tid

15 mars kl. 10-12

Målgrupp

Kontaktpersoner i kommuner och verksamheter som planerar att delta i årets brukarundersökningar.

Anmälan

Deltagandet är avgiftsfritt. Uppstartsmötet kommer genomföras i det digitala verktyget Zoom. Anmäl dig via länk

Uppstartsmöte Funktionshinderområdet

Undersökning individ- och familjeomsorg, IFO

Datum och tid

15 mars kl. 13.30-15.30 (samordnas med undersökningen till placerade barn och unga)

Målgrupp

Kontaktpersoner i kommuner och verksamheter som planerar att delta i årets brukarundersökningar.

Anmälan

Deltagandet är avgiftsfritt. Uppstartsmötet kommer genomföras i det digitala verktyget Zoom. Anmäl dig via länk

Uppstartsmöte Individ- och familjeomsorg, IFO

Undersökning placerade barn och unga

Datum och tid

15 mars kl. 13.30-15.30 (samordnas med IFO-undersökningen )

Målgrupp

Kontaktpersoner i kommuner och verksamheter som planerar att delta i årets brukarundersökningar.

Anmälan

Deltagandet är avgiftsfritt. Uppstartsmötet kommer genomföras i det digitala verktyget Zoom. Anmäl dig via länk

Uppstartsmöte placerade barn och unga

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

error: Content is protected !!