Category Archives: Webbsänds

Vad händer kring Individens behov i centrum (IBIC)?

Innehåll

Välkommen till ett kunskapshöjande webbsänt seminarium om IBIC. Dagen tar avstamp ur slutsatserna från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utvärdering av IBIC som presenteras den 12 februari.

Har införandet av IBIC bidragit till att stödet från socialtjänsten anpassas efter individens behov? Bidrar arbetssättet till att göra socialtjänstens arbete och dokumentation mer systematiskt och jämlikt?

Det är några av de frågeställningar som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har utgått ifrån i sin utvärdering. Under dagen presenterar de sina resultat.

Vi i kommer också att få höra representanter från kommuner som berättar hur de arbetar med IBIC och vad de ser som möjlig utveckling framåt. 

Program

Program för dagen kommer inom kort.

Webbsändningen spelas in och kan ses fram till den 17 september 2021.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Skandinaviskt erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering

Genom Vision e-hälsa 2025 bjuder parterna, Sveriges regering och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), in till ett unikt tillfälle med fokus på kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering. Om sändningen Webblänk kommer att skickas ut cirka en vecka innan konferensen och den kan även användas för att se sändningen i efterhand ( textad på svenska).… Continue Reading

error: Content is protected !!