Covid-19 konstaterad på Lindesbergs lasarett ► fyra läkare och sex omvårdnadspersonal sjuka: ”Tyvärr fått en personalsmitta”

Bergslagen har varit relativt förskonad från pandemin. Men smittan har ökat, och nu även tagit sig in bland personalen på Lindesbergs lasarett.

– Före jul ökade smittan hos oss här i norra länsdelen. Det är bara att konstatera att vi har fått en ökad samhällssmitta här i Bergslagen också. Nu har vi tyvärr fått en personalsmitta här på sjukhuset, förklarar Marie-Louise Forsberg-Fransson, verksamhetschef för medicin och geriatrik vid Lindebergs lasarett.

Lindesbergs lasarett.

Det rör sig om sex omvårdnadspersonal och fyra läkare på Lindesbergs lasarett som är sjuka i covid-19.

Läget på sjukhuset är tufft och skört, men under kontroll, berättar hon.

– I våras stängdes vårdcentraler ned för att hjälpa till att bemanna vården här på sjukhuset. Men där är vi inte idag. Däremot hjälper vårdcentralerna till när det behövs, vi samarbetar både mellan vårdcentralerna, inom slutenvården och framförallt inom medicinkliniken.

Marie-Louise Forsberg-Fransson, verksamhetschef för medicin och geriatrik vid Lindebergs lasarett.

– Personalen gör ett heroiskt jobb vill jag verkligen säga. På chefsnivå har vi haft extra möten hela helgerna för att kunna stötta upp och snabbt kunna ge okej att ta in extra personal. Vi har till exempel tagit in extra personal under helgerna på nätterna.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!