Cykelprojekt på Kottaberget rullar på

Flowtrailanor ska var familjevänliga och lättcyklade. Bilden har inget med projektet i Nora att göra. Arkivfoto: Henrik Flygare

Kottaberget mellan Nora och Gyttorp är platsen för projektet och förstudien, som ska vara klar nu under vårvintern. Marken ägs av Sveaskog och en frågeställning är om man kan tjäna pengar på ett hygge medan skogen växer upp.

Det har redan börjat att hända lite i skogen men det stora projektet behövs det ganska mycket pengar till för att starta.

– Vi hade en ledbyggarkurs i höstas där det användes både grävmaskin och spadar. Nu letar vi efter mer pengar, säger Cecilia Lundkvist Sundin, näringslivsutvecklare i Nora kommun.

Seminariet på tisdag mellan klockan 10-12 tar upp allt ifrån avtalsmodeller till fågelskydd. I studion finns Nora kommun och företaget BikeinBergslagen, markägare, maskinentreprenör samt finansiärer.

– Intresset är stort och nationellt för seminariet. Vi har ett 60-tal anmälda så här en vecka innan så vi har blivit lite nervösa, säger Cecilia Lundkvist Sundin.

Tack vare den digitala formen så finns det ändå plats för fler och intresserade kan hitta information och anmälningsväg på Nora kommuns hemsida.

– Förstudin ska redovisas i slutet av mars, säger Cecilia Lundkvist Sundin, näringslivsutvecklare i Nora kommun. Förhoppningsvis kan en byggstart ske redan i år.

Cykelområdesprojektet i närheten av Gyttorp startade i slutet av 2019. Nora kommun har fått 1,5 miljoner kronor av Tillväxtverket och Region Örebro län till projektet som drivs i samarbete med Jordbruksverket och markägaren.

Ett bland många svar som söks är också hur många nya jobb naturturism har möjlighet att ge och aspekter på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

I närområdet till Gyttorp och Kottaberget finns redan idag etablerade cykelleder och ett nätverk med naturliga stigar som används för friluftsliv och motion. Det finns bad, butik och restaurang i Gyttorp. Samhället och cykelområdet skulle ha nytta av varandra.

– Förhoppningsvis så kan bygget komma igång med steg ett i år. Det är en enklare parkering vid Käppsta och tre familjevänliga leder, säger Cecilia Lundkvist Sundin.

Fullt utbyggt handlar det om omklädningsrum, en teknikbana, en mekarlokal och en hel del annan infrastruktur förutom totalt tio cykelleder. Då i ett tredje steg så ligger investeringsbehovet på runt 20 miljoner kronor.

Kottaberget har närhet till många befintliga stigar och leder. Utgångspunkt för ett nytt cykelområde är tänkt att ligga vid Käppsta i Gyttorp.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!