Danmark prioriterar vaccin för hemlösa

Förutom hemlösa och socialt utsatta så prioriteras människor med kognitiva funktionsnedsättningar, samt personer med mentala och fysiska utmaningar.

– Covid-19 har varit särskilt svårt för människor som redan är utsatta och sårbara. Det är helt avgörande att sårbara människor som löper risk för att bli allvarligt sjuka får skydd så snart som möjligt, säger Astrid Krag, Danmarks social- och inrikesminister, i ett pressmeddelande. 

Tolv vaccinationskategorier

Utrullningen av vaccination i Danmark är i full gång. De tolv olika kategorier i de danska myndigheternas vaccinationsplan är utarbetade så att mest sårbara i samhället prioriteras, samtidigt som smittspridningen bromsas på mest effektiva sätt.

Hemlösa och socialt utsatta personer räknas till kategori fem. Dit hör personer som på grund av förutsättningar och sjukdomar löper ökad risk för ett allvarligt förlopp av covid-19. Sjukvårdspersonal, som har svårt att följa hygien- och avståndsrestriktionerna tillhör kategori fyra. 

Samtidigt rapporterar danska TV2 att landet kommer att få uppemot 100 000 färre vaccinationsdoser från Pfizer än beräknat under första kvartalet 2021. 


Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!