Därför drar sopavgiften iväg – stora höjningar 2021

Efter tidigare års sänkningar av taxan, drar nu sopavgifterna iväg. Det blir höjningar på runt 40 procent i flera kommuner. NSR:s nya vd menar att taxorna kanske skulle ha höjts tidigare.

I faktarutan går det att läsa hur avgiften för fyrfackskärl blir 2021.Bild: Niklas Gustavsson

Kommunägda renhållningsbolaget NSR väntar ett antal miljoner i underskott under året. En stor del av det rör hushållens renhållningsavgifter. Förbränningsskatt och kostnader för att ta hand om förpackningar uppges vara de viktigaste orsakerna. Och höjningarna blir kraftiga på flera håll. I Helsingborg, Bjuv och Åstorp handlar det om runt 40 procent eller 750 kronor per år för ett vanligt villahushåll. I Ängelholm blir höjningen drygt 40 procent eller 1 075 kronor och i Höganäs ännu högre, 88 procent eller 1 245 kronor.

– Målet har tidigare varit att sänka taxorna, och vissa har också sänkts. Nu går det inte ihop längre och då får vi göra några större taxeförändringar, säger Lennart Jensen, som arbetar med taxorna på NSR.

Under åren 2010 till 2020 handlar det i Helsingborg om rätt stora sänkningar av sopavgiften. Och så sent som i maj 2019 lyftes det fram som en av NSR:s styrkor att man har ”en av Sveriges lägsta taxor”. Men nu uppges alltså förbränningsskatt och kostnaderna för förpackningar tvinga fram höjningar.

Ulf Molén tillträdde som vd på det kommunala renhållningsbolaget så sent som i oktober i år.Bild: Foto: NSR

Ulf Molén är ny vd på NSR sedan 1 oktober.

– Ja, det kan vara så att man skulle ha reglerat taxorna tidigare beroende på vilken kommun det handlar om.

– Men de mål företaget tidigare har haft att halvera taxorna över tid kan ha påverkat det.

Så taxorna borde kanske ha höjts tidigare?

– Ja, det kan vara så att man skulle ha reglerat tidigare beroende på vilket kollektiv helt enkelt. Men det är svårt för mig att uttala mig kring historik.

Det gamla ägardirektivet löd: ”Genomsnittlig avfallskostnad per invånare för de kommuner som är delägare i NSR ska minska från 795 kronor år 2010 till 450 kronor år 2020.”

Så är inte fallet längre, nu har man ett annat fokus:

– I mitt uppdrag handlar det om att ha en långsiktig ekonomi i balans i samtliga renhållningskollektiv. Det är mitt ansvar och det kommer jag att jobba väldigt hårt för, säger Ulf Molén.

Om det blir ytterligare taxehöjningar framöver är oklart. Det påverkas bland annat av yttre omständigheter som exempelvis producentansvar och skatter.

Varje kommunen är ett eget renhållningskollektiv. Till följd av en tidigare period med mycket billig sophämtning finns det ett överskott i Båstad kommun. Man har helt enkelt betalt in för mycket. Det leder till att det inte blir något taxehöjning på Bjäre. I Ängelholm har man samtidigt samlat på sig en skuld eftersom många kunder valt ett abonnemang som inte gått ihop ekonomiskt. Byte av entreprenör för sophämtningen har också bidragit till underskottet.

Fakta

Höjningen av sopavgiften för ett standardabonnemang

Båstad: 1 950 kronor 2020 och föreslås ligga kvar på den nivån 2021.

Bjuv: 1 950 kronor 2020 och föreslås höjas till 2 700 kronor 2021.

Helsingborg: 1 950 kronor 2020 och föreslås höjas till 2 700 kronor 2021.

Höganäs: 1 405 kronor 2020 och föreslås höjas till 2 650 kronor 2021.

Åstorp: 1 950 kronor 2020 och föreslås höjas till 2 700 kronor 2021.

Ängelholm: 2 475 kronor 2020 och föreslås höjas till 3 550 kronor 2021.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!