Digitalt frukostmöte om utvecklings-program för fullföljd utbildning

Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning

Utvecklingsprogrammet riktar sig till kommuner som vill göra en medveten och strategisk satsning för att förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier.

Programmet är en del av SKR:s projekt Fullföljd utbildning som finansieras av Europeiska socialfonden. Uppstart sker med nya kommungrupper under våren och hösten 2021.

Information om utvecklingsprogrammet för fullföljd utbildning

SKR välkomnar till ett digitalt frukostmöte för dig som vill veta mer om utvecklingsprogrammet för Fullföljd utbildning. Under mötet får du information om programmets innehåll, upplägg och process samt får möjlighet att ställa frågor.

Anmälan

Anmälan skickas till sanna.rosen@skr.se

Länk till mötet skickas ut efter anmälan.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!