”Distansundervisning ger oss en sämre chans”

Jag har den djupaste förståelse för den situation vi befinner oss i när det gäller covid-19. Jag förstår att vårdpersonalen är djupt ansträngd och kämpar dag och natt för att hålla stånd mot den fruktansvärda pandemi som vi nu står inför. Det har jag den största respekt för och deras insatser är helt ovärderliga i detta djupt svåra läge.

Men, i egenskap av att vara gymnasieelev som studerar mitt tredje och sista år kan jag inte annat än se den helt orealistiska syn som finns på distansundervisning på gymnasiet bland våra politiker.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!