Dubbelt så många anlitar nätläkare

Lyssna: Dubbelt så många anlitar nätläkare

  • Intresset för att anlita privata läkare via nätet har ökat kraftigt det senaste året i Sverige – antalet besök som kostnaderna för regionerna har dubblerats, till två miljoner besök och en kostnad på en miljard kronor.
  • Trenden går igen i Värmland med 47 000 besök till en kostnad av totalt 21 miljoner kronor, enligt statistik till och med november 2020.
  • Elias Tsiolis, tf chef för verksamhetsanalys inom hälso- och sjukvården på Region Värmland, förklarar ökningen med pandemin.

Källa: SKR – Sveriges kommuner och regioner samt regionernas egna sammanställningar, via Region Sörmland.

Tomas Hedman
tomas.hedman@sverigesradio.se
P4 Värmland

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!