ECT2 erbjuder unik lösning för att rena vatten från evighetskemikalier

Den omdiskuterade kemikaliegruppen PFAS används flitigt inom industrin. Det, tack vare dess förmåga att bland annat vara smuts- vattenavstötande. Forskning visar emellertid att PFAS är hälsofarligt kan skada såväl människan som miljön runt omkring. Kemikalierna kan i synnerhet hittas i fabrikers processvatten om det PFAS-förorenade vattnet inte hanteras hamnar kemikalierna i naturen. ECT2 erbjuder ett patenterat innovativt reningssystem som gör att förorenat vatten kan renas till under detektionsgränsen för PFAS.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!