”En neutrindetektor kan lösa fysikens gåta – nu krävs mobilisering”

DEBATT. ESS kan ge svaret på fysikens olösta gåta – med en underjordisk neutrinodetektor i en gruva 50 mil från Lund. Om vi ska lycks krävs ett stort stöd från svensk industri och svenska politiker, skriver Tord Ekelöf och Colin Carlile.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!