Existentiell hälsa – från teori till praktik

Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet – är en viktig del av det psykiska välbefinnandet och kan vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Enligt WHO påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa. Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i en sekulär tid” för att den existentiella hälsan skall ingå som en naturlig del av hälsan – även i Sverige.

Delarenor, Kraftsamling för psykisk hälsa

Programmet

Kraftsamling för psykisk hälsa

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR.

Existentiellt folkhälsoarbete från teori till praktik

Cecilia Melder, Teol Dr., lektor, Enskilda Högskolan Stockholms och Svenska Kyrkans enhet för forskning och analys.

När samtalet visar vägen

Praktiska erfarenheter från samtalsgrupper kring existentiell hälsa med patienter och personal.

  • Göran Henriks, utvecklingsdirektör
  • Karl-Henrik Forsman, vårdenhetschef
  • Christian Farman, sjuksköterska
  • Thomas Sjöberg, sjukhuspräst/samtalsledare
  • Anna-Karin Jeppsson, utvecklingsledare/samtalsledare, Region Jönköpings län.

Existentiella samtalsgrupper – 11 års erfarenheter från öppenvårdspsykiatri.

  • Erika Hilli, leg. fysioterapeut, leg. psykoterapeut
  • Petra Hohn, enhetschef
  • Mehron Daniel Asfaha, leg psykolog, Affektiva mottagningen och Unga Vuxna mottagningen, Globen, Psykiatri Södra, Region Stockholm.

Existentiell hälsa i praktiken – tid för reflektion i mindre grupper

Avslutningsvis erbjuder vi after-zoom med möjlighet att mingla med föreläsare och deltagare.

Sista anmälningsdag är 11 mars

Välkommen att delta och inspireras!

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!