Färre elledningar ger färre fågelskådarplatser

Ornitolog Magnus Köpman konstaterar att när elledningarna grävs ner försvinner också en del bra platser att titta på fåglar.

Lyssna: Hackspettstolpar.

  • Så här års trummar hackspettarna för att markera revir, men de som använder elstolpar som favoritplatser kan behöva leta sig nya platser när elnätet succesivt grävs ner.
  • Vi pratade landskapsförändring med ornitolog Magnus Köpman som inte tror att det är några bekymmer för spettarna att hitta alternativ.
  • ”Däremot försvinner möjligheten att lätt se vissa fågelarter som trivs med att sitta på elledningarna” konstaterar Magnus. 

Ulla Walldén
ulla.wallden@sverigesradio.se
P4 Värmland

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!