Färre har sökt psykvård under pandemin

Av: TT

Publicerad: 15 december 2020 kl. 11.08

Många med psykisk ohälsa har undvikit att söka hjälp på landets psykiatriska akutmottagningar under pandemin. Mellan mars och oktober var antalet besök 9 500 färre, än under motsvarande period förra året, uppger Socialstyrelsen.

”Troligen har man dragit sig för att söka vård av rädsla för att bli smittad eller för att man inte vill belasta hälso- och sjukvården. Men en uppenbar risk med att inte söka akut vård är att symtomen förvärras”, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Samtidigt som besöken på de psykiatriska akutmottagningarna sjunkit, har andelen som behöver läggas in för vård ökat.

Detta tolkar Socialstyrelsen som att de som verkligen sökt hjälp akut under pandemin varit sjukare, så pass sjuka att de inte kunnat undvika besöken. Det minskade besökstrycket kan också ha resulterat i att man varit generösare med inläggningar, tror Peter Salmi.

Publicerad: 15 december 2020 kl. 11.08

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!