Folk & Kultur: Vad kan kultursektorn lära av andra politikområden?

Hur kan kultursektorn och andra politikområden bli bättre på att skifta perspektiv och dra nytta av andras arbetssätt? Vad kan vi lära av varandra och vad betyder flernivåstyrning i praktiken?

Välkommen till ett samtal som leds av Kajsa Ravin. Tomas Stavbom introducerar diskussionen med fokus på storregionala samarbeten, Staffan Isling ger exempel på hur de tre nivåerna samspelar. Elsmari Julin och Jonas Walker reflekterar över vad kulturbranschen kan lära av andra respektive vad kulturområdet kan tillföra övriga sektorer.

Medverkande

  • Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner
  • Tomas Stavbom, regionchef Stockholms Handelskammare i Uppsala län
  • Elsmari Julin, förvaltningschef regional utveckling, Region Dalarna
  • Jonas Walker, kommundirektör, Sundsvall
  • Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet , moderator

Sändningen

Seminariet direktsänds via Folk och Kulturs streamingplattform. Länk till sändningen publiceras inom kort.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!