Uppemot 52 000 kunders person- och bankuppgifter har läckt ut via fondbolaget Indecap som ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker. Fondbolaget ska enligt Eskilstuna-Kuriren under morgonen mejlat en fondrapport till sina kunder.