Förhandling och dialog vid upphandling av välfärdsteknik

Utbildningsserien består av tre delar varav den första delen är inspelad och kommer att kunna genomföras även efter den 22 februari. De nästkommande två utbildningsdelarna är på distans men lärarledda. För mer information om de olika delarna se nedan.

Anmälan gäller utbildningsdel 1. Efter anmälan till del 1 kommer du bli erbjudan att anmäla dig till del 2 och del 3.

Utbildningens tre kurser

Utbildningstillfälle 2 och 3 kommer genomföras med både teorigenomgång, praktiska övningar och exempel som knyter an till välfärdsteknik. För deltagande vid utbildningstillfälle 2 och/eller 3 så förutsätts deltagarna ha tagit del av utbildningstillfälle 1.

Syfte med utbildningen är att deltagarna får ”verktyg” för att kunna genomföra förhandlat förfarande och/eller konkurrenspräglad dialog på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt vid inköp av välfärdsteknik.

1. Inledning till förhandling och dialog vid upphandling av välfärdsteknik

Denna utbildningsdel går igenom möjlighet till användning av förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog för upphandlingar inom välfärdsteknik.

Utbildningen lanseras 22 februari 2021. Utbildningen är inspelad och kommer kunna genomföras även efter den 22 februari. Utbildningen är cirka 1 timme och kostnadsfri.

2. Förhandlat förfarande vid upphandling av välfärdsteknik 23 mars

Denna utbildningsdel tar upp processen för förhandlat förfarande, regler som styr förfarandet och tips på hur förhandling kan användas på ett effektivt sätt inom upphandling av välfärdsteknik.

Utbildningen kommer ske digitalt och deltagarantalet är begränsat. Det kommer finnas möjlighet för deltagare att ställa frågor och diskutera olika frågeställningar kopplade till välfärdsteknik och förhandlat förfarande.

Utbildningen genomförs den 23 mars 2021 klockan 13.00 till 16.00. Pris för utbildning 2 är 2 500 kronor (en representant för verksamheten och en för upphandlaren). Begränsat antal platser.

3. Konkurrenspräglad dialog vid upphandling av välfärdsteknik 13 april

Denna utbildningsdel tar upp processen för konkurrenspräglad dialog, regler som styr förfarandet och tips på hur dialog kan användas för att utforma upphandlingsunderlag för välfärdsteknik.

Utbildningen kommer ske digitalt och deltagarantalet är begränsat. Det kommer finnas möjlighet för deltagare att ställa frågor och diskutera olika frågeställningar kopplade till välfärdsteknik och konkurrenspräglad dialog.

Utbildningen genomförs den 13 april 2021 klockan 13.00 till 16.00. Pris för utbildning 3 är 2 500 kronor (en representant för verksamheten och en för upphandlaren). Begränsat antal platser.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!