Sydsvenskan har tidigare berättat om kunskapslyftet som omfattar alla på en förskola, från rektor och förskollärare till kocken i köket. En utbildning som gör svåra samtal möjliga och där medarbetarna också tvingas skärskåda sig själva, för att bli medvetna om egna värderingar kring bland annat barnuppfostran, sexualitet och våld.