Förslag: Slänga en fimp på marken ska leda till böter

Under tisdagen mottog miljö klimatminister Isabella Lövin (MP) en rad olika förslag – som utgår ifrån EU:s plastdirektiv från 2019 för att minska klimatpåverkan från plast. Förslagen riktar sig mot användningen av engångsplast.

Utredarna Anna Cedrum och Malin Johansson förslår att varje fimp och portionssnus som innehåller plast ska ha en avgift på 12,4 öre respektive 3,9 öre för producenterna av föremålet.

– Pengarna från avgiften ska gå till kommunerna i syfte att de ska kunna använda dem till att städa upp skräpet som finns i naturen, säger Malin Johansson.

Avgifterna beräknas inbringa ungefär 800 miljoner kronor årligen. Utredarna föreslår också att en cigarettfimp och portionssnus som hamnar i naturen ska innebära böter för en enskild person från och med den 1 januari 2022.

– Från det straffbara området är det undantag på nedskräpning av enstaka mindre föremål som en fimp, godispapper, tuggummi och snus eftersom det ses som ringa förseelser. Dessa innehåller plast. Vi föreslår att det ska tas bort och att det ska bli straffbart att slänga enstaka föremål. Det ska leda till böter, säger Anna Cedrum.

Förslaget ska nu remitteras och Isabella Lövin (MP) tycker att utredningen tar ett ”helhetsgrepp på användningen av plast”. Hon tycker det är ett bra förslag med avgift för producenterna av artiklar som ofta blir föremål för nedskräpning.

– Gör man mätning på nedskräpning ser man att fimpar och portionssnus är bland det allra vanligaste som man hittar i naturen. Jag tror inte alla förstår omfattningen, men det är alltså 108 ton plast som kommer ut i naturen från cigarettfimpar varje år, säger Lövin och fortsätter:

– Jag tycker det är rimligt att föreslå en avgift för nedskräpning för producenterna som utredningen föreslår. Sen huruvida det är rimligt om varje person ska bötfällas som utredningen förslår får remissinstanserna titta på, men det är viktigt att vara tydlig med att det inte är ett ringa problem med cigarettfimpar i naturen.

Utredningen förslår också att restauranger och andra aktörer vid leverans av mat och dryck ska erbjuda konsumenten att använda återvunnen mugg och matlåda. Detta för att minska de fossila råvarorna och i längden utsläppen, då färre artiklar med plast förbränns.

– I dag återvinns bara 15–20 procent av all plast vi använder. För att nå EU:s mål måste vi återvinna minst 50 procent av all plast 2025, säger utredaren Anna Cedrum.

Utredningen förslår därför att all plast som används på den svenska marknaden måste gå att återvinna. Miljö- och klimatministern menar att utredningens förslag kommer att leda till att 30 till 40 procent mer plast återvinns. Det motsvarar 60.000–80.000 bilars årliga körning i klimatutsläpp.

– Utredningens viktigaste förslag är att all plast ska vara återvinningsbar. I dag släpps det ut väldigt mycket plast av dålig kvalité på marknaden som inte går att återvinna, säger Isabella Lövin.

– Får man de här kraven på producenterna får vi mindre skadlig plast och mer plast som kan återvinnas. Det är helt nödvändigt för att klara klimatmålen och för att minska nedskräpningen.

Läs mer: Så minskar du dina elektroniksopor

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!