Fortsatt arbete mot hot och hat under demokratiåret 2021

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har arbetat med att stötta kommuner och regioner i deras systematiska arbete för att motverka hot och hat mot förtroendevalda sedan 2016. Det finns ett stort behov av att ytterligare utveckla det förebyggande arbetet. För att stärka det arbetet får SKR 1,5 miljoner kronor under 2021.

Det finns också behov av att verka för en positiv utveckling i det demokratiska samtalet, inte minst i sociala medier.

− Hot och hat i det offentliga samtalet är ett gemensamt samhällsproblem som vi alla tillsammans behöver bekämpa. Vår demokrati och yttrandefrihet ska ge ett stort utrymme för debatter och diskussioner, men det är viktigt att vi är överens om att gränsen är passerad när meningsskiljaktigheter övergår till personangrepp och hot, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Under 2021 kommer bland annat FOI att göra en studie av hur politiker beskrivs i vanliga sociala medier. Det kommer att användas som underlag för utvecklingsinsatser.

SKR och regeringen har också tecknat en överenskommelsen (ÖK) med målsättningen att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. Inom ramen för ÖK kommer SKR att bjuda in till regionala konferenser i hela landet under våren. På grund av rådande läge kommer de inledande konferenserna att genomföras digitalt med start i Leksand den 26 januari och Bjurholm den 11 februari.

SKR bjuder också in högstadieskolor och gymnasier att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!