Fortsatt minskning av antalet patienter

Det senaste dygnet har 594 nya fall av covid-19 rapporterats in till Region Skåne. Det är en liten ökning jämfört med dygnet innan, då antalet var 432. 

Den positiva trenden vad gäller antalet patienter med corona som vårdas på sjukhus fortsätter dock. Enligt onsdagens siffror är antalet nu 264 personer, 44 av dess vårdas på intensivvårdsavdelning.


Texten uppdateras

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!