Från frustration till trygghet – Preventiva enheten i Varberg förebygger vårdskador

Innehåll

Under sändningen får du del av hur Preventiva enheten i Varbergs kommun har använt kvalitetsregister på ett genomgripande sätt för att förebygga vårdskador. Viktiga ledord som enheten har arbetat efter är Teamet och Kunskap. De ser också att samarbete och kompetens är vägen, att tydliggöra hur:et är kartan och målet är en trygg och säker vård.

Längs vägen ser teamet ett antal framgångsfaktorer som gjorde det möjligt att gå från frustration till trygghet:

  • Målet – förståelse för nyttan med arbetet
  • Teamet – samarbete mellan professioner
  • Uppdrag, ansvar och roller – vem gör vad?
  • Rutiner som beskriver strukturen i arbetet
  • Kunskap – hos medarbetare och ledning
  • Återkoppling av resultat och struktur för förbättringsarbete

Medverkande

  • Helena Bergström, utvecklingsledare Preventiva enheten, Varbergs kommun
  • Ann Thomson Ahlbom, enhetschef för hemsjukvården, Varbergs kommun
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa SKR
  • Anna Thomsson, handläggare SKR

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!