Fysisk aktivitet ger hälsa – viktigt för alla och för samhället

Ur programmet

  • Lägesbild
    – Kommitténs uppdrag och arbete
    – Detta gör SKR inom idrott, skola och folkhälsa
  • Lärande exempel från regionalt samverkansarbete
  • Vi drar lärdomar av den pågående pandemin
  • Vad kan vi lära av de nordiska länderna?
  • Samtal och diskussioner.

Bland de medverkande

Anders Henriksson, SKR:s 2:e vice ordförande, Staffan Isling, vd på SKR, Per Nilsson, ordförande Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKR, Susanne Sandgren från Friska barn i Skaraborg, Filippa Myrbäck, SKR expert folkhälsa, Christin Appel, SKR, expert skola och hälsa, Nils-Olof Zethrin, SKR, expert idrott och fritid.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!