Grundkurs Avtal inom räddningstjänsten – RiB och AB Bilaga R

Innehåll

Syftet med kursen är att ge en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i RiB 19 och Allmänna bestämmelser Bilaga R, samt i förekommande fall angränsande frågor. Kursen är i föreläsningsform.

Föreläsare

Föreläsare är förhandlare på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorrganisation. Ansvariga för kursens innehåll och upplägg är Donovan Häll från SKR och Mattias Niinisari från Sobona.

Information

Kursen är mellan kl. 10.00-15.00 med 1 timmes lunch.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Varje anmälan är avsedd för en deltagare. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!