Hållbara smarta samhällen – Multisensorer i offentlig miljö

SKR och Stockholms stad, i samverkan med innovationsprojektet ”City as a Platform”, bjuder in till ett webbsänt seminarium för att berätta mer om det pågående arbete som bedrivs inom området multisensorer i offentlig miljö.

Under mötet presenteras det arbete som pågår inom Stockholms stad med framtagandet av en handbok för arbete med sensorer samt de övergripande frågeställningar kring kamerabevakningstillstånd som SKR har en dialog med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om. I efterföljande paneldiskussion om användningsområden deltar även Örebro kommun och RISE.

I ett informationsdrivet samhälle kan stora nyttor skapas genom att samla in och kombinera olika former av data. För att få tillgång till ett brett spektrum av data och information kommer flera olika datakällor behöva användas – allt från öppna data, sensorer i offentlig miljö, köpt data från privata aktörer till nyttjande av den data som redan finns i förvaltningens olika verksamhetssystem.

Just multisensorer är en förutsättning för att hålla ner antalet sensorer i stadsbilden och samtidigt skapa synergier mellan verksamheter och behov för att därigenom öka potentialen för utveckling av nya användningsområden och tjänster.

Detta webbsända seminarium genomförs inom ramen för SKR:s och Trafikverkets gemensamma branschprogram för stärkt samverkan kring transportplanering och samhällsutveckling i ett lokalt och regionalt perspektiv.

Medverkande

Seminariet arrangeras av Bo Baudin, strateg fastighet, SKR och Anders Broberg, samordnare Smart Stad, Stockholm Stad.

Seminariet modereras av Karin Ekdahl Wästberg, Innovationsdirektör Stockholms stad. Deltar gör även juridisk expertis och ett flertal sakkunniga inom forskning och innovationsområdet.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!