– Hållbarhetsfrågorna måste ta mer plats!

Det är tydligt att Katarina Jonerholms hjärta klappar för hållbarhetsfrågor. Hennes ambitioner är höga hon menar att ökad styrning är en nyckel för att nå Region Stockholms miljömål. Men globalt sett är jämlikhet inkludering istället avgörande.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!