Hälsan spelar roll – tillsammans för personer med funktionsnedsättning

Innehåll

Ohälsa som beror på för lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor är betydligt vanligare bland vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd än hos den övriga befolkningen.

Under denna webbsändning får vi träffa ansvariga för ”Hälsan spelar roll” där kursledare i LSS-verksamhet utbildas. Deltagarna genomgår ett inspirerande program där teori varvas med praktiska övningar och utflykter. Utvärderingar visar på goda resultat. Programmet kommer från USA och har vidareutvecklats vid Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm. Hälsan spelar roll är ett exempel på samverkan mellan region, kommuner och föreningsliv.

Medverkande

  • Eva Flygare Wallén, PhD vårdutvecklingsledare, Akademiskt primärvårdscentrum
  • Helena Bergström, folkhälsovetare PhD
  • Elinor Sundblom, projektledare, folkhälsovetare
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR
  • Anna Thomsson, handläggare, SKR

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!