Halvdagskurs om Peppol: praktiskt införande av Peppol BIS fakturan och kommunikation

Ur programmet

  • Mycket kort genomgång om Peppol och Peppol BIS meddelandena.
  • Upphandling av Peppol? Krav, ansvarsgränser, hanteringsmässig beredskap
  • Anslutning till Peppol rent praktiskt. Kvittenser, återrapportering, stoppade meddelanden m.m.
  • Vägval avseende mottagningsmöjligheter genom Peppol
  • Leverantörsanslutning och krav/information gentemot leverantörer.
  • Olika kommunikationssätt/sändvägar för olika affärsprocesser.

Bakgrund

Alla upphandlande myndigheter och enheter ska vara registrerade som mottagare av elektroniska fakturor i Peppol:s SMP-register.

Den faktura som uppfyller kraven på den europeiska fakturastandarden är Peppol BIS Billing 3. Inom SFTI rekommenderas därför den för nya upphandlingar och inköp. Från den 1 april 2021 kommer Svefaktura och SFTI Fulltextfaktura såsom fristående faktura att avföras som SFTI rekommendation.

Det kommer därför att bli mer och mer aktuellt att sätta sig in i vad Peppol BIS Billing 3 fakturan innebär liksom Peppol som kommunikation.

Peppol:s infrastruktur är en möjliggörare när det gäller anslutning av ett stort antal leverantörer till e-fakturering men även e-handel. Det blir avsevärt enklare samt lägre kostnader.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!