Här är vakterna som Donald Trump benådar

Publicerad: 23 december 2020 kl. 08.14

#innerabAdArea-24bbf7c5-d963-4540-96c3-227e19c0b4c3 { max-height: NaNpx; } @media only screen and (min-width: 590px) { #abAdArea-24bbf7c5-d963-4540-96c3-227e19c0b4c3::before { width:100%; } #AdTransparencyButton-24bbf7c5-d963-4540-96c3-227e19c0b4c3 { width:100%; } #innerabAdArea-24bbf7c5-d963-4540-96c3-227e19c0b4c3 { padding-bottom: 12.317073170731707%; background : rgba(120, 120, 120, 0.1); max-height: NaNpx; }
#innerabAdArea-b3a1462e-3765-45c2-8321-cba03e8f735a { max-height: NaNpx; } @media only screen and (min-width: 590px) { #abAdArea-b3a1462e-3765-45c2-8321-cba03e8f735a::before { width:100%; } #AdTransparencyButton-b3a1462e-3765-45c2-8321-cba03e8f735a { width:100%; } #innerabAdArea-b3a1462e-3765-45c2-8321-cba03e8f735a { padding-bottom: 12.317073170731707%; background : rgba(120, 120, 120, 0.1); max-height: NaNpx; }

Fyra vakter öppnade eld mot en obeväpnad grupp civila i Bagdad 2007.
För det dömdes de till livstid respektive 30 års fängelse.
Nu benådar Trump allihop.

Rekommenderat

#innerabAdArea-097cccb0-a454-4703-ab4a-5ae180ca7173 { max-height: NaNpx; } @media only screen and (min-width: 590px) { #abAdArea-097cccb0-a454-4703-ab4a-5ae180ca7173::before { width:100%; } #AdTransparencyButton-097cccb0-a454-4703-ab4a-5ae180ca7173 { width:100%; } #innerabAdArea-097cccb0-a454-4703-ab4a-5ae180ca7173 { padding-bottom: 39.69387755102041%; background : rgba(120, 120, 120, 0.1); max-height: NaNpx; }

Publicerad: 23 december 2020 kl. 08.14

#innerabAdArea-075a5198-5113-4f30-ae00-bec4d980a28d { max-height: NaNpx; } @media only screen and (min-width: 590px) { #abAdArea-075a5198-5113-4f30-ae00-bec4d980a28d::before { width:100%; } #AdTransparencyButton-075a5198-5113-4f30-ae00-bec4d980a28d { width:100%; } #innerabAdArea-075a5198-5113-4f30-ae00-bec4d980a28d { padding-bottom: 39.69387755102041%; background : rgba(120, 120, 120, 0.1); max-height: NaNpx; }

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!