Här slår arbetslösheten hårdast efter varsel

Varslen om uppsägningar duggar tätare igen efter årsskiftet. Och det är personalen i de mest utsatta branscherna, framför allt på krogarna, som i störst utsträckning sedan också blir arbetslös, visar en ny analys.

Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén. Arkivbild.Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ungefär sex av tio som varslas blir sedan så småningom av med jobbet, visar Arbetsförmedlingens uppdaterade uppföljning sex månader efter att varslets lagts.

Alla som varslas blir alltså inte av med jobbet. Och av dem som ändå sägs upp hittar merparten ny sysselsättning, men långt ifrån alla. 26 procent eller 23 000 personer av alla de närmare 90 000 varslade under perioden mars-juni var arbetslösa någon gång sex månader efteråt. Under förra krisen, finanskraschen 2008/2009, blev en högre andel arbetslösa, 30 procent.

– Det är ungefär så det brukar se ut. Det som sticker ut den här gången är att det skiljer så mycket åt mellan branscher, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

I krogbranschen, kultursektorn, liksom andra liknande branscher som nu på nytt drabbats ännu hårdare av de nya restriktionerna, är det en högre andel som varslats och också i större utsträckning blir arbetslösa i slutänden.

Att företagen får vänta länge på krisstöden från staten spelar förmodligen roll. Exempelvis har inte Skatteverket, i väntan på beslut från regeringen, kunnat betala ut omställningsstöd sedan i augusti, något som enligt Annika Sundén ökar risken för att företagen tvingas säga upp ännu fler av sina anställda.

I hotell- och restaurangbranschen är det drygt 70 procent av de varslade som blir uppsagda och 35 procent som blir arbetslösa, alltså en klart högre andel än snittet. I tillverkningsindustrin blir ”bara” 20 procent av de varslade så småningom arbetslösa.

Enligt Annika Sundén kan den extra utsattheten i krogsvängen förklaras av att många är unga och nya på arbetsmarknaden, de är oftare utrikesfödda med kanske svagare förankring, varför de har svårare att hitta nya jobb.

– Det blir viktigt för dem att tänka om och kanske utbilda sig för andra jobb, säger hon.

Huruvida de som varslas eller åker ut i kylan nu, jämfört med förra våren, i större utsträckning riskerar arbetslöshet är svårt att säga. Statistiken visar att varslen ökat igen efter årsskiftet. I förra veckan låg siffran på drygt 1 000 personer, veckan dessförinnan över 1 500.

– Nu efter årsskiftet ligger varslen på en högre nivå än i höstas, säger Annika Sundén.

Arbetslösheten ligger dock stilla, ganska stabilt på 8,8 procent. Det är fortsatt många nya som skriver in sig som arbetslösa, men många hittar också nya jobb och fler än vanligt börjar plugga.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!