Högern och vänstern rustar för mediestrid

Det kan ha berott på slumpmässiga läckor. Det kan också vara frukten av en genomtänkt kommunikationsstrategi. Oavsett vilket har medieprojektet Bulletin föregåtts av en kraftig hajp. Åtskilliga artiklar har skrivits om så kallade stjärnvärvningar, namnkunniga borgerliga opinionsbildare som har anslutit till projektet. Några av dem är:

Alice Teodorescu Måwe, tidigare politisk redaktör på Göteborgs-Posten och därefter anställd av Moderaterna för att skriva partiets nya idéprogram.

Per Gudmundsson, Kristdemokraternas presschef som även har ett förflutet på SvD:s ledarredaktion.

Och så Paulina Neuding, grundare och chefredaktör. Samma titel har hon tidigare haft på det borgerliga magasinet Neo och på nättidskriften Kvartal.

Bulletin är en nättidning med poddar och webb-tv. Opinionsbildning med liberalkonservativ profil paras med nyhetsrapportering, i synnerhet utrikesbevakning. Finansieringen kommer från ett antal enskilda investerare, men tanken är att Bulletin ska bära sig med hjälp av prenumeranter.

Paulina Neuding, chefredaktör för Bulletin.
Paulina Neuding, chefredaktör för Bulletin. Foto: Karl Gabor

Trots att flera av de värvade skribenterna är kända som vassa polemiker beskriver chefredaktören Paulina Neuding Bulletin som en motpol till polarisering och en hemvist för konstruktiva samtal. Kvalitetspress i Storbritannien, Tyskland och USA är förebilder.

– Vi tror att vår kärnpublik i första hand kommer att vara välinformerade läsare bland de dryga 40 procent av den svenska väljarkåren som själva identifierar sig till höger. Syftet är att ha en intellektuell svensk dagstidning, av den typ vi själva gillar att läsa i andra länder, säger Paulina Neuding.

Socialdemokratins motdrag är att låta Daniel Färm ta över som vd och politisk redaktör på Aktuellt i politiken, med uttalat uppdrag att sprida ett S-perspektiv till fler grupper än i dag.

– Vi ser att högern mobiliserar. De mediesatsningar som vi ser nu är ämnade att bädda för en högerregering 2022. Då behöver socialdemokratin och vänstern visa på alternativen. Det är helt avgörande att vi som är medieaktörer på vänstersidan lyckas erbjuda intressanta och relevanta format under den här perioden. Det är viktigt både internt i rörelsen och i förhållande till väljarna, säger Daniel Färm.

På Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68 i Stockholm jobbar redaktionen för Aktuellt i politiken, som leds av Daniel Färm.
På Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68 i Stockholm jobbar redaktionen för Aktuellt i politiken, som leds av Daniel Färm. Foto: Alexander Mahmoud

Daniel Färm, som kommer närmast från S-märkta tankesmedjan Tiden, visar runt i ödsliga redaktionslokaler i Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68. Härifrån ska han och redaktionen på S-ägda Aktuellt i politiken gå till motattack mot det som de upplever vara en offensiv från högerhåll.

– Högern har legat några steg framför under några år, konstaterar han.

Han gör ingen hemlighet av att uppdraget lika mycket går ut på att göra avtryck i samhällsdebatten genom hårdare exponering i framför allt sociala medier.

Sajten Bulletin har rekryterat en rad namnkunniga skribenter med dokumenterat god förmåga att få genomslag i debatten. Daniel Färms opinionsbildare är inte okända för den som följer politiken men heller inga självklara publikmagneter. Förutom han själv är det kommunpolitiker som Lars Stjernkvist och Elvy Söderström, tidigare riksdagsledamoten Veronica Palm samt Stefan Löfvens gamla pressekreterare Erik Nises.

Daniel Färm menar att uppgiften de närmaste åren blir att visa på kontrasten mot högeralternativen och föra en diskussion om vägvalen.

– Om högern får dominera kommer det att vara deras val av frågor, tolkningar och perspektiv som står i fokus. Vi behöver visa på socialdemokratins idéer och perspektiv på ett helt annat sätt. Vi behöver nå bredare grupper och hitta nya uttryckssätt.

Färms motoffensiv kommer att ske helt inom ramen för Aktuellt i politiken. Finansieringen består av intäkter från annonser och prenumerationer samt presstöd. Enligt Daniel Färm kommer ägarna inte att skjuta till några extra medel annat än möjligen mindre summor i projektpengar av engångskaraktär.

”Vi behöver visa på socialdemokratins idéer och perspektiv på ett helt annat sätt”, säger Daniel Färm.
”Vi behöver visa på socialdemokratins idéer och perspektiv på ett helt annat sätt”, säger Daniel Färm. Foto: Alexander Mahmoud

Paulina Neuding vill gärna peka på skillnaden mellan en partipolitisk satsning som Daniel Färms, och Bulletin som enligt henne ska stå fri från sådana intressen.

En utgångspunkt för Neudings projekt är den ideologiska förskjutning som har skett i debatten på senare år, där nya värdeskalor och nya sakfrågor som migration och brottslighet tar mer plats.

– Den här idémässiga förändringen har skapat intellektuellt utrymme för en spännande debatt. Sverige har en intensiv diskussion om dessa ämnen eftersom migration och brott påverkat samhället, medan många journalister länge höll sig inom en åsiktskorridor som nu har förflyttats, säger Paulina Neuding.

En av dem som har vridit debatten om invandring i en mer kritisk riktning är Ivar Arpi. Han blir särskilt ansvarig för poddar och webb-tv på Bulletin efter att tidigare haft Svenska Dagbladets ledarredaktion som plattform. Han hoppas kunna ge utrymme för långa samtal utan påhopp, i kontrast till det han kallar ”wrestling” i andra debattprogram. Inte sällan med Ivar Arpi själv i ringen som en slags ”Hulk Hogan”, konstaterar Bulletinmedarbetaren uppriktigt.

Han tror att Bulletin kan bli en ny liberalkonservativ röst i en tid då borgerligheten är splittrad.

– Det finns ett utrymme i dag för en borgerlig opinionsbildare som vill vara med och forma ett nytt sätt att vara borgerlig som är något annat än alliansens guldålder, säger Ivar Arpi.

– Svensk borgerlighet har en tendens att fastna i fraser, som att det är bra med sänkta skatter, det är bra med valfrihet. Jag tror att man måste befinna sig i den levda verkligheten, oavsett om det gäller kriminaliteten eller skolan. Det finns en brist på nyfikenhet inom borgerligheten.

Med annan inriktning men samma målsättning håller även Vänsterpartiet på att bygga upp nya kanaler för att sprida sina budskap. Anna Herdy har rekryterats från Flamman för att hålla i satsningen.

– När nyhetsförmedlingen blir mer och mer klickstyrd blir det frågor som försvinner. I dagsläget är det vänsterns frågor som försvinner, som pensionerna och trygga anställningar. Det här är frågor som berör jättemånga människor och skapar en väldig oro i många människors liv. Vi vill lyfta upp ytterligare frågor på dagordningen än de som finns där i dag, säger Anna Herdy.

Ambitionen är att göra egna studioproduktioner och sprida budskap i sociala medier. Hon ser det som en fördel att kunna jobba utan mellanhänder.

– Man får själv forma sitt budskap. Det blir inte filtrerat på samma sätt. En tydlig avsändare kan också vara något positivt – det blir inte alls lika tydligt när det finns hemliga finansiärer i bakgrunden.

Dick Erixon, chefredaktör för SD-ägda Samtiden.
Dick Erixon, chefredaktör för SD-ägda Samtiden. Foto: Magnus Hallgren

De senaste medieprojekten har föregåtts av att det på senare år vuxit fram en flora av sajter med mer eller mindre positiv inställning till Sverigedemokraterna. Ett exempel är Chang Fricks Nyheter Idag. Ett annat är SD-ägda Samtiden, där Dick Erixon är chefredaktör. Att flera nya medielanseringar är på gång ser han som ett tecken på ett missnöje med vad de traditionella medierna presterar. Han ser också en tydlig koppling mellan de alternativa mediernas framväxt och Sverigedemokraternas framgångar.

– När inte andra rapporterar om den verklighet man ser så får man göra det själv. Det har Sverigedemokraterna varit duktiga på, säger Dick Erixon.

Han tycker att de traditionella medierna har frångått sin roll som objektiva rapportörer och istället blivit mer av politiska aktörer. Det öppnar för andra att ta plats med nya infallsvinklar.

– Det konservativa har försvunnit ur debatten och medierna har varit fruktansvärt dåliga på att bevaka de åsikter, känslor och världsbild som de konservativa har stått för. När inte de etablerade medierna kan bevaka det så skapar man egna kluster och för debatten där istället.

Läs mer:

Nu lanseras Bulletin – med 8 miljoner i startkapital

Martin Jönsson: Magert hopkok i premiärbulletinen

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!