Högskoletest och ordanalys – jag begränsas av min egen idé!

SVT lade upp testen med högskoleord den Oktober 20, 2019. Att den dök upp på Google News igår är något av ett mysterium. Samma mysterium orsakar att mina sökmotorer daterar dagens rubriker 8 månader in i framtiden. Testen hittar du längst ned i artikeln.

Jag som trodde det gällde årets högskoleprov, gjorde den i vanlig ordning. Jag är inte rädd för att misslyckas och äger filosofin “om jag inte är bäst, så kan jag vinna på att vara sämst”, allt handlar om livsåskådning!

Jag gjorde samma test 3 gånger. Orsaken är att testa mitt psyke. Första gången fick jag 17 av 20 rätt. Jag lärde mig denna gång vart jag valde fel. Jag pratade även i telefon om annat samtidigt. Det här skulle betyda att jag fick 100% rätt nästa gång. Jag gjorde testen återigen. Den här gången utan att prata om annat. Jag fick 17 rätt. Här insåg jag att jag slarvat och gör testen den tredje gången och mer fokuserad – och fick 17 rätt!

Sammanfattningen är alltså att hjärnan med vilje har lagt sig på en undernivå, genom en idé, vad den tycker att jagets position i konkurrens anser sig ha rätt att lägga sig. -Märkligt!

Testen var inte på riktigt en “ordtest”, mer en test för språkförståelse, vilket betyder att artikelskaparen på SVT inte riktigt förstod vad som efterfrågades själv. Detta är ofta förekommande när självutnämnda heraldiker (icke vapenframställning), använder sin egen bristfälliga kunskap inom terminologi, att styrka språkets härkomst eller betydelser här i.

När jag skriver en artikel själv på bloggen eller facebook, använder jag oftast ord som inte går att tyda på fler sätt än ett. Detta för att undvika felaktig tolkning. Ändå tolkas mina texter ofta fel. När jag VILL att en text ska tolkas (tolka betyder att dras efter något, som att dras efter en släde med slädhundar), då använder jag ord som drar läsarna i någon riktning. Läsaren styr och driver inte själv.

Man skriver texter som kan tolkas på olika sätt främst för att läsaren ska anpassa innehållet efter sin egen världsbild. Det är suggession eller manipulation för att vinna något. Pressen använder tolkningsbara texter för att få fler läsare, politikern håller tolkningsbara tal för vinna fler väljare, tjänstemannen i kommunen skriver tolkningsbara avhandlingar för att förvirra och vinna beslut och juristen för tolkningsbara proklamationer, för att kungöra skuld eller oskuld.

Grunden till all medveten tolkningsbar information, handlar om att säga så lite eller så mycket som möjligt för att i egenskap av auktoritär källa, skapa förvirring som inte kan ifrågasättas. -Om vi inte förstår, då är det fel på oss!

T ex, en autodidkat människa är självlärd, men en självlärd människa är inte nödvändigtvis autodidakt!

Ordet “autodidakt”

  • Auto – själv (“jag” gällande mekanik eller ting)
  • Di – ting, avvikande, två (som i par), före (tidsmässigt)
  • Didakt – organiserat lärande
  • Dakt – högre vetande
  • Akt (actuum) – beteende

Sammanfattning, autodidakt betyder “självlärd att nå den högsta kunskapen om tings beskaffenhet genom att studera fysiska bevis på ett kontrollerat sätt”. Medan “självlärd” kan innebära att vi lärde oss cykla utan hjälp.

När högskoleproven sammanställs, då gäller det att ha en grundläggande insikt i det svenska språket. Författarna skiljer inte på som i fallet “autodidakt” och självlärd, på om ordet/orden eller meningarna gäller ett fast föremål som kan illustreras fysikt eller om “jag och auto” i själva verket är “jag och ego”, vilket skulle vända om betydelsen av ordet helt.

“Egodidakt”, skulle innebära självlärd om psyket. Detta medan “självlärd” fortfarande hänvisar till att vi saknar mer kunskap i kontrollerad omgivning än att lära oss sticka tröjor! Autodidakt är ett helhetskunnande och självlärd kan vara kunskap om en mindre detalj i det stora hela.

När någon ifrågasätter mina ordval och de ändå är spjutspetsiniktade, då kan jag snabbt avgöra att individen saknar den faktiska kunskapen att ifrågasätta. Detta är ett stort problem inom fakulteter där många som lär ut kunskap saknar förståelse för ämnet!

https://www.svt.se/special/hogskoleprovet-ord-ht-2019/

/Christine

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!