Hör Londonborna om coronaläget: ”Mycket oroande”

Publicerad: 10 januari 2021 kl. 00.07

#innerabAdArea-656b5cdf-9504-4e17-a707-67c1f1c62411 { max-height: NaNpx; } @media only screen and (min-width: 590px) { #abAdArea-656b5cdf-9504-4e17-a707-67c1f1c62411::before { width:100%; } #AdTransparencyButton-656b5cdf-9504-4e17-a707-67c1f1c62411 { width:100%; } #innerabAdArea-656b5cdf-9504-4e17-a707-67c1f1c62411 { padding-bottom: 12.317073170731707%; background : rgba(120, 120, 120, 0.1); max-height: NaNpx; }
#innerabAdArea-dfba4daf-8197-4c4c-b6e1-75a212ce9edb { max-height: NaNpx; } @media only screen and (min-width: 590px) { #abAdArea-dfba4daf-8197-4c4c-b6e1-75a212ce9edb::before { width:100%; } #AdTransparencyButton-dfba4daf-8197-4c4c-b6e1-75a212ce9edb { width:100%; } #innerabAdArea-dfba4daf-8197-4c4c-b6e1-75a212ce9edb { padding-bottom: 12.317073170731707%; background : rgba(120, 120, 120, 0.1); max-height: NaNpx; }

Den brittiska coronaspridningen ökar kraftigt och vården överbelastas.
Hör Londonborna om läget i staden.

Rekommenderat

#innerabAdArea-0bc05ed8-644d-4a75-99ee-ce831d156656 { max-height: NaNpx; } @media only screen and (min-width: 590px) { #abAdArea-0bc05ed8-644d-4a75-99ee-ce831d156656::before { width:100%; } #AdTransparencyButton-0bc05ed8-644d-4a75-99ee-ce831d156656 { width:100%; } #innerabAdArea-0bc05ed8-644d-4a75-99ee-ce831d156656 { padding-bottom: 39.69387755102041%; background : rgba(120, 120, 120, 0.1); max-height: NaNpx; }

Publicerad: 10 januari 2021 kl. 00.07

#innerabAdArea-97c88a29-5ea6-4d30-87e9-0a292bf37900 { max-height: NaNpx; } @media only screen and (min-width: 590px) { #abAdArea-97c88a29-5ea6-4d30-87e9-0a292bf37900::before { width:100%; } #AdTransparencyButton-97c88a29-5ea6-4d30-87e9-0a292bf37900 { width:100%; } #innerabAdArea-97c88a29-5ea6-4d30-87e9-0a292bf37900 { padding-bottom: 39.69387755102041%; background : rgba(120, 120, 120, 0.1); max-height: NaNpx; }

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!